Události v obci

Ve Vodranech aktivně působí sbor dobrovolných hasičů, který se nemalou mírou podílí na dění v obci. Každým rokem pořádají členové SDH několik kulturních akcí, jde především o pálení čarodějnic, stavění velké máje a staročeské stavění májek. Dobrovolní hasiči rovněž vypomáhají s nejrůznějšími pracemi na obci, ať už jde o drobné opravy, úpravy prostranství či výsadbu dřevin.

Brigády

Občané obce se pravidelně účastní dobrovolných obecních brigád, při kterých se snaží nejen zlepšovat životní prostředí, ale i společnými silami opravit to, co v obci chátrá. V rámci těchto brigád se podařilo např. opravit obě požární nádrže, vyměnit střešní krytinu na místní hospodě, vybudovat dětské hřiště, obnovit původní ovocný sad či vyčistit lesní plochy od křovin a následně je zalesnit sazenicemi dřevin.

Brigády

Pálení čarodějnic

30. dubna večer se stejně jako v jiných obcích zapaluje oheň u příležitosti pálení čarodějnic. Tradiční oheň ze starého klestí se řadu let až do r. 2009 pálil za obcí na polní cestě k obci Kluky. Poté se pálení uskutečnilo u potoka "Na Ostrově", nad splavem, na polní cestě mezi Novým rybníkem a areálem ZDV, u dětského hřiště a v posledních několika letech za obecní budovou.

Pálení čarodějnic

Soutěže v požárním sportu

SDH Vodranty se nepravidelně zúčastňuje soutěží v požárním sportu. V minulosti si vyzkoušeli i netradiční soutěž v maskách v Červených Janovicích.

Soutěže v požárním sportu

Staročeské stavění májek

Každým rokem se počátkem května koná tradiční staročeské stavění májí. Už od rána zdobí omladina malé májky pestrobarevnými stuhami, starší a zkušenější generace se mezi tím věnuje opékání selete na rožni za obecní budovou.

Po obědě prochází průvod vesnicí, kdy u každého stavení hasiči umístí nazdobenou májku a kapela zahraje píseň dle přání majitele domku. Za to bývají hudebníci i dobrovolní hasiči vřele pohoštěni. Ve večerních hodinách se v místní hospůdce koná taneční zábava s živou hudbou a bohatou tombolou.

Staročeské stavění májek

Stavění velké máje

30. dubna v podvečerních hodinách členové SDH nazdobí a vztyčí velkou máj na návsi vedle obecní budovy. Podle tradice by ji až do 1. května měli hlídat, aby se nestala kořistí mužů ze sousedních vsí.

Stavění velké máje 1