Historické mapy obce

První vojenské mapování - Josefovo (1764 - 1768  a  1780-1783)1. vojenské mapování

Zdroj: Laboratoř geoinformatiky UJEP

 

Druhé vojenské mapování - Františkovo - Obec Wodrant (1836 - 1852)

2. vojenské mapování

Zdroj: Laboratoř geoinformatiky UJEP

 

Císařský povinný otisk map stabilního katastru Čech - Obec Wodrant (1838)

Císařský povinný otisk stabilního katastru

Zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK)

 

Mapa Obce Vodranty z roku 1930

Mapa kronikaZdroj: Kronika obce Vodranty (1930)