Československá lípa svobody

V květnu 1920 se v obci uskutečnila slavnost u příležitosti výsadby „Československé lípy svobody“ oproti hostinci p. Václava Němce na návsi. Proslov při slavnosti tehdy vedl pan Jindřich Čejka (č. p. 12) a pan Brož, učitel z Čáslavi. V březnu 1937 byla kolem „Lípy svobody“ umístěna železná zahrádka v ceně 250 Kč, aby byl tento památný strom uchován budoucím
pokolením. Dle vyprávění některých pamětníků musela být lípa počátkem 2. světové války kvůli
tehdejšímu režimu pokácena a ozdobný plot kolem lípy odstraněn.

Lípa

Po ukončení války byla lípa na stejném místě vysazena znovu. Výsadba se konala 28. října 1946 za účasti četného občanstva, nechyběla živá hudba v podání místních i přespolních muzikantů či vodrantská děvčata v národních krojích.

Skupinové foto dětí u příležitosti výsadby Lípy svobody v říjnu 1946

Skupinové foto dětí s paní učitelkou před č.p. 4

Zleva: Zdeněk Čejka, Helena Čejková, Oto Čejka

Zleva: Zdeněk Čejka, Helena Čejková, Oto Čejka