Czech POINT

Logo Czech POINTCzech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, jehož cílem je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Webové stránky: https://www.czechpoint.cz

Adresa pracoviště Czech POINT ve Vodrantech

Obecní úřad Vodranty, Vodranty 25, 286 01 Čáslav

Úřední hodiny: středa 18:00–19:00

Certifikovaní pracovníci systému Czech POINT: Márová Marie

Czech POINT poskytuje:

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle z. č. 124/2008 Sb
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Datové schránky