Členové zastupitelstva


Složení zastupitelstva

Starostka: Ilona Vavřičková
Místostarosta: Ivan Čásenský
Místostarosta: Radek Šťastný

Zastupitelé:
Miloslav Vavřička
Milan Paták
Vlastimila Krumlová


Kontrolní výbor

Předseda: Miloslav Vavřička
Členové: David Kotrba, Alena Patáková

Finanční výbor

Předseda: Milan Paták
Členové: Vlastimila Krumlová, Martina Šťastná

Kulturní výbor

Předseda: Vlastimila Krumlová
Členové: Milan Paták, Petra Vavřičková

Zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá zpravidla jednou měsíčně. Dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jsou zasedání zastupitelstva obce veřejná. Informace dle ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích o místě, době a o navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce je zveřejněna na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce.