Historie obce


První dochovaná zmínka o obci se datuje k r. 1738, kdy zde býval jen dvůr zvaný Vodrant pařící "Žlebskému panství" rodu Auerspergů. Stával v místech, kde jsou nyní čp. 9–11. Celková výměra byla 380 strychů. Z živého inventáře tam bylo: 50 jalovic, 72 vepřů, 400 ovcí, 36 slepic, 2 kohouti, 1 houser, 8 hus,1 kačer, 8 kachen, 1 indiánský kohout, 7 indiánských slepic. Na půdě 2 fůry sena. Později byl dvůr rozdělen na několik chalup (jmenovaná čp.) a odkoupen. Pole byla rozparcelována a odkoupena. Ke každé chalupě byl přidělen stejný počet pozemků a rozměřen na větší kusy vždy vedle sebe.

DvůrPrvní kronika byla založena 1.7.1930kronikářkou byla dle usnesení obecního zastupitelstva ustanovena paní Růžena Hrubešová, učitelka v Třeboníně. Kronika byla psána zpětně od r. 1914, kdy se kronikářka opírala o vyprávění tehdejších současníků. Kronika byla tehdy psána do
r. 1939. Poté byl ještě zaznamenán rok 1991, ale od té doby záznamů v ní není.

Kronika obce

Kronika obce

Kronika obce

Nejdůležitější data z historie obce vybraná z kroniky

 • 1914 – přišla 1. světová válka a muži z vesnice byli nuceni rukovat na frontu, ženy tak musely zastávat těžkou práci mužů
 • 1919 – první volby do Národního shromáždění a do obcí
 • 1920 – obec zalesňuje obecní stráně "Velká Borovina", 17. 3. – založení obecní knihovny, 24. 10. – zasazena "Československá lípa svobody" naproti tehdejšímu hostinci
 • 1921 – obec čítá 37 č.p. a 200 obyvatel, 29. 5. – postaven pomník obětem padlým v 1. sv. válce
 • 23. 3. 1922 – výsadba akátů v obecních stráních
 • 6. 5. 1929 – započata stavba nové betonové lávky přes Klejnárku namísto původní dřevěné
 • 1930 – založen Sbor dobrovolných hasičů, do této doby byla vesnice odkázána na cizí pomoc, 17. 5. zakoupena motorová stříkačka 20. 5. položen základní kámen k hasičárně
 • Červen 1930 – úprava zahrádky a oplocení pomníku obětem 1. světové války
 • 1932 – mládež zakládá fotbalový klub, hřiště zřízeno pod obcí na obecní pastvině podél potoka, fotbalový klub byl však brzy rozpuštěn
 • 19. 4. 1933 – mládež zakládá divadelní spolek Doubravan a 7. 5. – první zábava "Věneček"
 • 1. 3. 1935 – obec jedná o zřízení vozové lávky přes Klejnárku na cestě do Krchleb, stavba odložena na "lepší časy", ikdy však nebyla realizována
 • 18. 4. 1935 – pořízen nový taras u rybníčku na návsi
 • 14. 2. 1936 – obec zalesňuje stráně "Velké boroviny" jasanovými sazenicemi, 18. 4. vysázeno 3000 ks akátů do obecních strání