Křížek

Nachází se na rozcestí ve stínu dvou vzrostlých lip přibližně 200 m za obcí ve směru na Močovice. Na první pohled oko kolem­jdoucích upoutá soška Ježíše Krista na kamenném kříži a mramorová destička na pískovcovo-žulovém podstavci s vytesaným textem „Po­chválen buď Pán Ježíš Kristus. Věnovala ke cti a chvále Boží Marie Vařečková z Vodrant 1880“.

Křížek

Jak se lze dočíst z textu uvedeného na pomníku, Křížek pochá­zí z roku 1880 od Marie Vařečkové z Vodrant. Ta pravděpodobně žila na vejmiňku v č. p. 2 s rodinou Filipovou, v té době již byla vdovou. Z hlediska gramotnosti zvládala pouze číst, psát nikoliv.

Křížek detail

Ze starších archivních materiálů se dozvíme, že v rozpočtu obce na rok 1887 byly na slavnost svěcení Křížku na průhoně vyčleněny 3 zlaté a 16 krejcarů. Mladší archiválie Křížek vůbec nezmiňují, a tak jedinými zajímavostmi z období 20. století zůstávají vzpomínky nej­starších vodrantských současníků.

Křížek

Pamětníci si nejčastěji vybaví, že se u Křížku hrávaly písně na rozloučenou, když smuteční prů­vod vyprovázel nebožtíky na hřbitov do obce Kluky. Jiní si zase vzpomenou, že v blízkosti Křížku stávala stará obecní váha, a to až do vybudování váhy nové na návsi pod kapličkou. U Křížku se rovněž konaly různé slavnosti či oslavy, např. se zde pálila hranice u příležitosti oslav na­rozenin prezidenta T. G. Masaryka, při kterých se zpívala prezidentova oblíbená píseň „Teče voda, teče…“ a děti recitovaly vhodné básně. V novodobější historii se nedaleko Křížku často pálily čarodějnice.

Křížek

Poslední oprava Křížku proběhla na jaře 2018 za finanční podpory Minis­terstva zemědělství. Cena za opravu a úpravu okolní zeleně byla vyčíslena na 21 500 Kč. Uznávaným místním kameníkem Petrem Vnukem byla provedena očista pomníku  a renovace sošky Ježíše Krista plátkovým zlatem.