SDH Vodranty

V roce 1930 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Vodranty, do této doby byla vesnice v případě požáru zcela odkázána na cizí pomoc a ochotu. V roce 1929 krátce po žních, kdy všude ve stodolách byla uložena celoroční námaha a živobytí na následující rok, v ten čas shořel panu Vančurovi z č. p. 11 stoh slámy. Tato nešťastná událost byla pohnutkou pro vzniku sboru. Na jeho založení se především zasloužili: starosta František Radovnický, pokladník Rudolf Hrabaň z č. p. 16, Josef Hájek z č. p. 8 a Čeněk Vančura z č. p. 22.

SDH

Dne 17. května 1930 byla zakoupena motorová stříkačka v ceně 50 tis. Kč, výzbroj pro 12 mužů a další potřebné vybavení. 20. května 1930 došlo na položení základního kamene k hasičské kůlně o rozměrech 4 x 5 metrů, kterou si členové sboru sami postavili uprostřed obce. Obec na stavbu darovala dříví z „Boroviny“, náplavy rumu z rybníčků, písek a potřebný kámen. Na kůlně pracovali: Jaroslav Kudrna, Josef Hrabaň, Václav Vančura č. p. 22, Josef Čejka č. p. 12, Rudolf Hrabaň, Michal Pertl, Jan Vraný, Josef Radovnický, Antonín Langr a Čeněk Vančura, další občané vypomohli při dovozu materiálu.

Na podzim 22. listopadu 1930 zúčastnil se hasičský sbor za náročných podmínek ve 22 hodin večer v dešti a blátě poprvé hašení požáru v nedalekých Olšanech. Požární přípřež pro sbor učinil p. Josef Čejka č. p. 12. V zimě 9. února 1931 v půl deváté večer byla vesnička vzrušena prvým místním poplachem hasičského sboru troubením „HO-ŘÍ“. Vyhořel „Starý hostinec“, neb jak se všeobecně říkávalo „Stará hospoda“. Za rychlého dostavení sboru k požáru nemohl se oheň dále šířit, a proto nehrozilo nebezpečí pro sousední objekty. Na jaře 21. května 1931 vypukl požár u pana Josefa Hájka č. p. 8. Vyhořelo obytné stavení, chlévy, špýchar a kůlna. Přestože se požární sbor dostavil ihned na místo, nedařilo se požár zcela zdolat. Ještě téhož roku započal pan Hájek se stavbou nových budov. Dne 5. června 1931 večer vyhořel domek pana Josefa Jelínka č. p. 26, přestože byli dobrovolní hasiči zakrátko na místě, domek se již znovu nestavěl.

Založený hasičský sbor se kromě ochrany obyvatelstva před požáry zasloužil i o bohaté kulturní dění v obci - pravidelně pořádal různé slavnosti, zábavy a plesy v hostinci u Československé Lípy a účastnil se požárních soutěží v sousedních obcích.

Původní kůlna coby požární zbrojnice na návsi postupem času již nevyhovovala, a tak ji nahradily dvě garáže a dvě místnosti pro činnost sboru. Na počátku 70. let 20. století byl do výbavy hasičského sboru pořízen vojenský automobil značky Tatra 805, zvaný též „Kačena či Kvíčala“, opatřený speciální skříňovou nástavbou určenou pro hasiče.Tatra 805 se členem SDH Josefem KolářemTatra 805 „Kačena“ se členem SDH Josefem Kolářem

Automobil pro 14 osob ze slovenské Žiliny přivezli pan V. Vančura a J. Hájek ml. V devadesátých letech 20. století bylo rozhodnuto o prodeji požárního automobilu z důvodu zhoršujícího se technického stavu vozidla, náhradní už pořízen nebyl.

Oslavy 50. výročí od založení sboruOslavy 50. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Vodranty v r. 1981

V současné době tvoří spolek na dvě desítky členů - starosta Radek Šťastný, velitel David Kotrba, náměstek Lukáš Krcho, jednatel Jaroslav Krčmář, pokladník Marek Škurla a ostatní členové: Ján Daniš, Jindřich Fofoňka, Ladislav Janata, Milan Paták, Václav Vančura, Rudolf Vančura, Miloslav Vavřička, Kajetán Čásenský, Ondřej Kozák a Jakub Kunášek, aj.

SDH Vodranty