Obecní symboly

Ve čtvrtek dne 26. března 2015 proběhlo v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR slavnostní předání dekretu o udělení obecních symbolů. Dekret za Obec Vodranty převzal místostarosta obce Radek Šťastný. Autorem obecních symbolů je heraldik Miroslav J. V. Pavlů.

PS

 

Prapor

List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý v poměru 1:1. Uprostřed kráčející bílý korunovaný lev se žlutou zbrojí a vyplazeným jazykem mezi dvěma žlutými vodorovnými pruhy širokými jednu šestnáctinu šířky listu a od obou okrajů vzdálenými dvě šestnáctiny šířky listu.

Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Prapor

 

Znak

V červeno-modře polceném štítě nad stříbrným vlnitým břevnem kráčející stříbrný korunovaný lev se zlatou zbrojí a vyplazeným jazykem, v patě štítu pařez provázený dvěma svěšenými lipovými lístky, vše zlaté.

Znak