O obci


Obec Vodranty se nachází 5 km jihozápadně od města Čáslav v okrese Kutná Hora a leží v průměrné výšce 267 metrů nad mořem. Rozloha katastru je 160 hektarů, z toho orná půda zabírá 83 procent. V obci je okolo 50 domů s 80 trvale žijícími obyvateli, řada nemovitostí však dnes slouží pouze pro rekreační účely.

První písemnou zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1738. V                    letech 1961–1990 byly Vodranty společně s dalšími obcemi z okolí součástí obce Krchleby. Od 24. listopadu 1990 se stávají samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem.

Územím protéká potok Klejnárka, na kterém byl v údolí pod obcí v minulosti vystavěn 6 m vysoký kamenný jez jako hráz k náhonu do krchlebského mlýna. Jedinou větší vodní plochou v katastru je uměle vybudovaná nádrž Nový rybník, která je útočištěm mnoha druhů živočichů. V zastavěném území se dále nachází dvě menší požární nádrže.

Návsi dominuje kaplička s pomníkem padlým v 1. světové válce, Československá lípa svobody a obecní budova s hospodou, která je centrem místního kulurního života. Na rozcestí za vsí ve směru na Močovice, ve stínu vzrostlých lip, stojí kamenný křížek.

V obci aktivně působí sbor dobrovolných hasičů a myslivecký spolek. Jediným větším podnikem ve vsi je zemědělský areál zaměřený na živočišnou výrobu.

Přirozená spádovost je do Čáslavi, kde občané najdou rozšířenou vybavenost služeb a děti zde navštěvují školská zařízení. Spojení do Čáslavi zajišťuje autobusová doprava.

Jez na Klejnárce

Nový rybník

Kaplička