Místní poplatky

Sazba poplatku za svoz komunálních odpadů činí:

- obyvatelé s trvalým pobytem v obci:    500,- Kč/os.

- vlastníci rekreačních objektů:                500,- Kč/objekt

* Od poplatku jsou mj. osvobozeny děti narozené v daném roce, osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo domově pro seniory.

 

Sazba poplatku ze psů:

- za prvního psa:                                50,- Kč

- za každého dalšího psa:                75,- Kč

* Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je mj. osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá anebo osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.                    Tyto skutečnosti je nutné doložit.

 

Výběr poplatků za svoz komunálních odpadů a poplatků ze psů na rok 2024 bude probíhat v kanceláři OÚ od 7. února 2024 každou středu v době úředních hodin, tj. od 18:00 do 19:00. Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na účet obce č. 443525359/0800 (Česká spořitelna), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vaší nemovitosti.

Splatnost poplatků za odpady i ze psů je pro místní obyvatele i pro majitele rekreačních objektů do 30. června 2024.