Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Historie obce

První dochovaná zmínka o obci se datuje k r. 1738, kdy zde býval jen důvr zvaný Vodrant pařící "Žlebskému panství" rodu Auerspergů. Stával v místech, kde jsou nyní čp. 9 - 11. Celková výměra byla 380 strychů. Z živého inventáře tam bylo: 50 jalovic, 72 vepřů, 400 ovcí, 36 slepic, 2 kohouti, 1 houser, 8 hus,1 kačer, 8 kachen, 1 indiánský kohout, 7 indiánských slepic. Na půdě 2 fůry sena. Později byl dvůr rozdělen na několik chalup (jmenovaná čp.) a odkoupen. Pole byla rozparcelována a odkoupena. Ke každé chalupě byl přidělen stejný počet pozemků a rozměřen na větší kusy vždy vedle sebe.


První kronika byla založena 1.7.1930 a kronikářkou byla dle usnesení obecního zastupitelstva ustanovena paní Růžena Hrubešová, učitelka v Třeboníně. Kronika byla psána zpětně od r. 1914, kdy se kronikářka opírala o vyprávění tehdejších současníků. Kronika byla tehdy psána do r. 1939. Poté byl ještě zaznamenán rok 1991, ale od té doby záznamů v ní není.

Kronika obce Kronika obce Kronika obce

Nejdůležitější data z historie obce vybraná z kroniky:
1914 - i do obce Vodranty přišla 1. světová válka a muži z vesnice byli nuceni rukovat na frontu. Ženy tak musely zastávat těžkou práci mužů.

1919 - přišly první volby do Národního shromáždění a do obcí

1920 - obec zalesňuje obecní stráně "Velká Borovina", 17.3. - založení obecní knihovny, zakoupeno bylo 5O svazků, 24.10. - zasazena lípa naproti tehdejšímu hostinci a pojmenována "Československá lípa svobody"

1921 - obec čítá 37 čp. a 200 obyvatel, 29.5. - postaven pomník obětem padlým v 1. světové válce

23.3.1922 - počátek výsadby obecních strání

6.5.1929 - započata stavba nové betonové lávky přes Klejnárku místo původní dřevěné lávky, přes níž byl zvláště v zimě přechod velmi nebezpečný

1930 - založen Sbor dobrovolných hasičů, do této doby byla vesnice odkázána na cizí pomoc a ochotu, 17.5. byla zakoupena motorová stříkačka a 20.5. byl položen základní kámen k hasičárně

červen 1930 - úprava zahrádky před pomníkem obětem 1. světové války. Zahrádka okolo pomníku byla opatřena mřížkovým plotem s betonovým rámem

1932 - mládež zakládá fotbalový klub, hřiště bylo zřízeno pod obcí na obecní pastvině podél potoka, fotbalový klub byl však brzy rozpuštěn

19.4.1933 - mládež zakládá divadelní spolek Doubravan a 7.5. má první zábavu "Věneček"

1.3.1935 - obec jedná o zřízení vozové lávky přes Klejnárku na cestě do Krchleb. Stavba byla bohužel odložena na "lepší časy". Nikdy však nebyla realizována.

18.4.1935 - pořízen nový taras u rybníčku na návsi

14.2.1936 - obec zalesňuje stráně "Velké boroviny" jasanovými sazenicemi, 18.4.  bylo vysázeno 3000 ks akátů do obecních strání


Dnes je:Svátek slaví:Počasí ve Vodrantech
Meteoradar