Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb.

1. Oficiální název Obec Vodranty
2. Důvod a způsob založení Obec vznikla na základě §3 odst.4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
3. Organizační struktura Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, členové zastupitelstva a ostatní zaměstnanci obce (hospodářka). V čele obce stojí starosta, v době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce »
4. Kontaktní informace Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
286 01 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
fax.
327 377 043
www
www.vodranty.cz
e-mail
obec.vodranty@seznam.cz
5. Bankovní spojení 443525359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
94-6711161/0710 (Česká národní banka)
6. Identifikační číslo IČO: 00640085
7. Daňové identifikační číslo DIČ: CZ00640085 (obec je plátcem DPH)
8. Rozpočet Rozpočet »
9. Žádost o informace Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se žádosti o informace podávají písemně, osobně, e-mailem, elektronickým podáním, telefonicky.
10. Příjem žádostí a dalších podání Poskytování informací, příjem podání »
11. Opravné prostředky Poskytování informací, příjem podání »
12. Formuláře: Některé formuláře získáte osobně na obecním úřadě ve Vodrantech nebo jsou ke stažení zde. Další formuláře je možné vyzvednout na pověřeném úřadě - MěÚ Čáslav, případně jsou některé ke stažení v elektronické podobě na Portálu veřejné správy
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací S žádostí o radu či pomoc je možné obrátit se na Obecní úřad Vodranty nebo. Touto problematikou se též zabývá  Portál veřejné správy a Ministerstvo vnitra ČR
14. Nejdůležitější předpisy Důležité zákony, vyhlášky, směrnice »
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním, kopírováním a odesíláním informací. V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. vč. přehledu poskytnutých informací  Výroční zpráva za 2016
Žádost - Třídění a nakládání s odpady
Odpověď - Třídění a nakládání s odpady
Žádost a odpověď - Dotazník na veřejné osvětlení
Odpověď - Autorizovaná obalová společnost
Žádost - Ptáci
Odpověď - Ptáci
Žádost a odpověď - Zápisy ze zasedání ZO
Žádost a odpověď - Žádost o spolupráci na výzkumu
Žádost - Pohledávky a darovací smlouvy
Odpověď - Pohledávky a darovací smlouvy
 Výroční zpráva za 2017
GDPR žádost
GDPR odpověď
 Výroční zpráva za 2018
 Vyrocni_zprava_za_2019
 Vyrocni_zprava_za_2020
 Vyrocni_zprava_za_2021
 Vyrocni_zprava_za_2022

17. Seznam organizací  

Dnes je:Svátek slaví:Počasí ve Vodrantech
Meteoradar