Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Jak třídit!

Směsný komunální odpad
Běžný odpad z denní spotřeby domácností. Odpad, který Vám zbyde po vytřídění všeho, co je možné dále využít. Komunálním odpadem jsou např. znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel, apod.
PLAST PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, ...
Nevhazujte! Obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), novodurové trubky, ...
PAPÍR PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Nevhazujte! mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, ...
SKLO SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo, ...
Nevhazujte! keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, ...
NÁPOJOVÝ KARTON Nápojové kartony
Kontejner na nápojové kartony nemá specifickou barvu, ale je důležité, aby byl označen oranžovou samolepkou.
Do těchto nádob patří: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, ...
Nevhazujte! „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin!
Biologický odpad
Odpad, který je schopen rozkladu, např. zbytky jídla, skořápky od vajec a ořechů, ovocné slupky, listí, tráva, zbytky rostlin, opadané ovoce.
Nepatří sem: tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, obaly od potravin, textil, objemný odpad z přírodních materiálů, silné větve.
Objemný odpad
Odpady, které se nevejdou do popelnice, např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, ...
Nebezpečný odpad
Tento odpad má nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), elektrotechnika, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.
Stavební odpad
Stavební a demoliční odpad jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (cihly, tvárnice, ...)

Dnes je:Svátek slaví:Počasí ve Vodrantech
Meteoradar